Hyvän äänen perusteet

Tämä artikkeli avaa kirjoitusten sarjan, jossa keskitytään äänituotannon eri vaiheisiin ja hyvän äänenlaadun saavuttamiseen.

Aiheet jakautuvat tekniikkaan ja toimintatapoihin. Tekniikassa käsitellään kaikkia laitteita joita voidaan musiikin tuotannossa hyödyntää. Toimintatavoissa keskitytään tekniikasta riippumattomiin asioihin, joilla varmistetaan tuotannon laatu äänittämisestä aina masterointiin ja lopulliseen kuulijakokemukseen saakka.

Miten siis hyvä laatu saavutetaan musiikin tuotannossa? Äänen laatu on vaihteleva käsite, kaikki riippuu musiikin tyylistä ja lopuksi kuulijan korvasta. Teknisesti on vaikeaa määritellä hyvää äänen laatua, voidaan käsittää että ääni on hyvää kun siinä ei ole säröjä ja epäpuhtauksia, taajuusvaste on tasainen eikä siinä ole suuria korostumia ja dynamiikka on luonteva.

Musiikin tyyli vaikuttaa kuitenkin näihin teknisiin arvoihin kuten myös ”soundi” jota tuotannolle haetaan.

Klassinen ja akustinen musiikki tyypillisesti on hyvin neutraalia ja mahdollisimman luonnollisen kuuloista; olemme tottuneet siihen että klassisessa musiikissa soittimet kuulostavat luonnollisilta ja soittajien soiton pienet yksityiskohdat erottuvat selkeästi sekä tilan vaikutelma pitää olla yhtenäinen ja realistinen.

Synteettisessä musiikissa saatetaan hakea aivan toisenlaisia tuloksia; voidaan haluta luoda tilavaikutelmia jotka eivät ole oikeasti mahdollisia ja äänestä voidaan haluta mahdollisimman täyteläistä, halutaan hyödyntää koko taajuusalue erilaisilla synteettisillä instrumenteilla joiden äänen väri on paljon laajempi ja monipuolisempi kuin perinteisillä akustisilla soittimilla.

Rock musiikissa puolestaan luodaan ääneen tarkoituksella säröjä ja virheitä jotta saadaan haluttua  särmää ääneen ja varmistetaan mahdollisimman voimakas sointi.

Lopuksi äänen laatuun vaikuttaa se millaisissa olosuhteissa musiikkia kuunnellaan ja kuinka kuulija kokee musiikin. Myös tallenteen formaatti vaikutaa olennaisesti laatuun; MP3-muotoinen ääni ei ole yhtä hyvää kuin CD-levylle tallennettu pakkaamaton ääni ja DVD- sekä BlyRay-levyissä tekniikka mahdollistaa perinteistä CD-levyä paremman laadun. Monet taas pitävät perinteisen vinyyli-levyn analogisen lämpöisestä ja elävästä soinnista ja pitävät digitaalisia formaatteja liian steriileinä.

Klassinen ja akustinen musiikki vaatii toistavalta laitteistolta paljon; vahvistimen ja kaiuttimien pitää pystyä tuottamaan ääni mahdollisimman neutraalisti ja dynaamisesti. Kuunneltava tila ei saa olla liian dominoiva, jottei tallenteelle luotu alkuperäinen tilavaikutelma kärsi. Parhaimmat tulokset saavutetaan käyttämällä hyvää äänentoistokalustoa joka koostuu toistolaitteesta (vinyylisoitin, CD soitin tai DVD/BluRay soitin), vahvistin ja kaiuttimet.

Synteettinen tai rock musiikki toimivat toistettaessa hyvin eri tavalla kuin klassinen tai akustinen musiikki. Synteettisessä musiikissa oikean äänen värin tietää vain musiikin tekijä. Tuo oikea äänenväri ja dynamiikka toistuvat parhaiten kun käytössä oleva vahvistin ja kaiuttimet ovat neutraaleja eivätkä väritä ääntä tai latista dynamiikkaa: Rock musiikki vaatii laitteistolta suorituskykyä jotta musiikissa oleva energia välittyisi parhaiten, kuunteluun käytettävällä tilalla ei ole suurta merkitystä koska äänitteen tila ei ole tässä tärkein elementti.

Loppujen lopuksi musiikissa on tärkeintä se kuinka kuulija sen kokee. Kuulijat arvostavat erilaisia asioita; toisille formaatti, tila tai toistolaitteiden laatu ei ole tärkeää vaan itse musiikki ja se että sitä pääsee helposti kuuntelemaan vaikka radiolla, tietokoneella,  MP3-soittimella tai kännykällä. Toiset kuulijat ovat vaativampia ja haluavat kuulla äänen mahdollisimman täyteläisesti ja sopivalla voimakkuudella, tällöin kuuntelupaikkoja on vähemmän ja kuunteluolosuhteisiin ja laitteistoon kiinnitetään erityistä huomiota. Itse olen musiikin suurkuluttaja; pidän laadukkaasta äänestä mutta hyväksyn sen ettei sitä ole joka paikassa saatavilla ja voin siksi myös kuunnella musiikkia vaikka autossa tai radiosta kesäkeittiöllä touhutessa.

Hyvään äänen laatuun siis vaikuttaa itse musiikki ja eri tuotantovaiheet; sävellys, sovitus, käytetyt soittimet ja soittajat, äänityslaitteisto ja äänitystavat, miksaus ja äänenkäsittely, editointi ja masterointi. Tärkeintä on tietysti hyvä kappale  josta kaikki lähtee; tuotannon pitää tukea sitä ja sitten on kuulijasta kiinni miten lopputulos koetaan. Seuraavissa artikkeleissa keskitytään musiikin tuotantoon liittyviin asioihin ja siihen miten tuotannolla varmistetaan hyvän kappaleen laatu lopulliseksi tuotteeksi.