Studiotekniikan perusteet – miksaukseen ja editointiin käytettävät laitteet

Tässä blogi-artikkeleiden sarjassa olen käsitellyt musiikin tuotannossa käytettävää tekniikkaa, tekniikan toiminnallisuutta ja käyttötapoja. Sarjan ensimmäisessä artikkelissa käsittelin studion perustamiseen liittyviä asioita, toisessa artikkelissa keskityin äänen tallennuksessa käytettäviin laitteisiin ja tässä kolmannessa artikkelissa käydään läpi äänen ja musiikin miksauksessa ja editoinnissa ja prosessoinnissa käytettävää laitteistoa ja työtapoja. Miksauksessa erilaisilla välineillä yleensä poistetaan äänestä häiriöitä, hienosäädetään soittimen… Jatka lukemista Studiotekniikan perusteet – miksaukseen ja editointiin käytettävät laitteet

Studiotekniikan perusteet – äänityskalusto

Tässä blogi-artikkeleiden sarjassa käsittelen musiikin tuotannossa käytettävää tekniikkaa, tekniikan toiminnallisuutta ja käyttötapoja. Sarjan ensimmäisessä artikkelissa käsittelin studion perustamiseen liittyviä asioita ja tässä sarjan toisessa artikkelissa keskityn äänen tallennuksessa käytettäviin laitteisiin. Musiikin tuotannossa käytettävät tekniset välineet ja laitteet voidaan karkeasti jakaa neljään osaan: äänityskalusto (äänen tallennuksessa tarvittavat laitteet ja välineet), miksauskalusto (äänen miksauksessa ja käsittelyssä tarvittavat… Jatka lukemista Studiotekniikan perusteet – äänityskalusto

Studiotekniikan perusteet – studion suunnittelu ja rakentaminen

Aloitan tässä uuden blogi-artikkeleiden sarjan jossa käsittelen tekniikkaa ja sen käyttöä musiikin tuotannossa. Edellinen artikkelisarja ”Hyvän äänen perusteet” keskittyi lähinnä toimintatapoihin ja tässä artikkelisarjassa käsitellään musiikintuotantoa enemmän teknisestä näkökulmasta. Studiotekniikka – se pitää sisällään laajan valikoiman laitteita ja välineitä joilla suoritetaan varsinainen musiikin tuotanto – äänittäminen, miksaaminen, prosessointi, editointi, masterointi –  sähköisiä soittimia unohtamatta. Keskityn… Jatka lukemista Studiotekniikan perusteet – studion suunnittelu ja rakentaminen

Hyvän äänen perusteet – hyvät toimintatavat

Hyvän äänen perusteet – artikkelisarjassa olen käsitellyt periaatteita ja toimintatapoja musiikkituotannon kaikista vaiheista jotta voidaan saavuttaa musiikille teknisesti mahdollisimman hyvä laatu. Ohessa vielä yhteenvetona asioita musiikkituotannon vaiheista joilla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä kuulijakokemus ja tekninen laatu. Kaikki alkaa sävellyksestä. Sävellystyön alkuvaiheessa on vaikeaa sanoa tuleeko kappaleesta hyvä eikä ole toimintatapaa tai kaavaa jolla voitaisiin varmistaa… Jatka lukemista Hyvän äänen perusteet – hyvät toimintatavat

Hyvän äänen perusteet – editointi ja masterointi

Hyvän äänen perusteet -artikkelisarja on päässyt musiikkituotannossa viimeiseen vaiheeseensa, valmiiden kappaleiden editointiin ja masterointiin. Olen tässä artikkelisarjassa käsitellyt periaatteita kuinka voidaan saavuttaa hyvä äänenlaatu kaikissa musiikkituotannon vaiheissa. Olemme edenneet kappaleen sävelyksestä ja sovituksesta äänityksen ja miksauksen kautta viimeiseen tuotantovaiheeseen eli editointiin ja masterointiin. Kun musiikkikappale tai samalle julkaisulle tulevat kappaleet on miksattu valmiiksi on jäljellä… Jatka lukemista Hyvän äänen perusteet – editointi ja masterointi

Hyvän äänen perusteet – miksaus ja äänisuunnittelu

Tässä Hyvän äänen perusteet -artikkelisarjan kirjoituksessa keskityn yhteen musiikkituotannon mielenkiintoisimpaan ja haastavimpaan vaiheeseen, miksaukseen. Olemme siis edenneet tuotannossa sävellyksen, sovituksen ja äänityksen kautta seuraavaan tuotantovaiheeseen, miksaamiseen. Miksaaminen on musiikin tuotannon tärkeä työvaihe; huonolla miksauksella voidaan pilata hyväkin äänitys, hyvällä miksauksella saadaan äänityksen laatua vielä hiukan parannettua. Miksaamisessa tärkeää on hyvät kuunteluolosuhteet; mitä neutraalimpi ja luonnollisempi… Jatka lukemista Hyvän äänen perusteet – miksaus ja äänisuunnittelu

Hyvän äänen perusteet – äänen taltiointi eli äänitys

Tässä artikkelissa jatkan Hyvän äänen perusteet -kirjoitusten sarjaa. Edellisessä sarjan ensimmäisessä artikkelissa käsittelin hyvän äänen perusteita yleisesti ja nyt jatkan asian käsittelyä musiikin tuotannon alkuvaiheista; äänen taltioimisesta eli äänittämisestä. Tuotanto alkaa aina hyvästä musiikkikappaleesta eli sävellyksestä. Kun sävellys on hyvä on siihen kohtalaisen helppoa tehdä toimiva sovitus, jolla kappale saadaan toimimaan halutuilla soittimilla ja/tai laulu-osuuksilla. Kun… Jatka lukemista Hyvän äänen perusteet – äänen taltiointi eli äänitys

Hyvän äänen perusteet

Tämä artikkeli avaa kirjoitusten sarjan, jossa keskitytään äänituotannon eri vaiheisiin ja hyvän äänenlaadun saavuttamiseen. Aiheet jakautuvat tekniikkaan ja toimintatapoihin. Tekniikassa käsitellään kaikkia laitteita joita voidaan musiikin tuotannossa hyödyntää. Toimintatavoissa keskitytään tekniikasta riippumattomiin asioihin, joilla varmistetaan tuotannon laatu äänittämisestä aina masterointiin ja lopulliseen kuulijakokemukseen saakka. Miten siis hyvä laatu saavutetaan musiikin tuotannossa? Äänen laatu on vaihteleva käsite, kaikki riippuu musiikin… Jatka lukemista Hyvän äänen perusteet