Musiikkipalvelut: Esimerkki:
Äänimaisemat, äänisuunnittelu web-sivustoille tai yritysten toimitiloihin  Tilaan ja tunnelmaan räätälöity äänimaisema joka voi sisältää luonnonääniä, prosessoituja luonnonmukaisia ääniä, akustista ja synteettistä musiikkia; hinta 100 – 300 euroa (lyhyet ja yksinkertaiset äänimaisemat), hinta 500 – 1000 euroa (pitkät ja vaativat äänimaisemat). Äänimaisemista voidaan myös tehdä 3-5 kpl saman tyylisiä variaatioita pakettina tai äänimaiseman voi tilata palveluna jolloin äänimaisemaa uudistetaan sovitulla aikavälillä.

Äänimaisemaa voidaan käyttää persoonallisen tunnelman luojana ja osana brändiä, äänimaiseman avulla luodaan viihtyisyyttä ja mieleenpainuva kokemus käyttäjälle.

Musiikin sävellys, sovitus ja tuotanto
Musiikin tai muun äänimateriaalin äänitys, editointi, miksaus, efektaus ja masterointi, stereona tai monikanavaisena  Musiikin äänitys, miksaus, editointi ja masterointi CD-projektiin; hinta 200 – 400 euroa (live-taltiointi, kappaleiden editointi ja masterointi), hinta 500 – 2000 euroa (vaativampi äänittäminen, miksaaminen, editointi ja masterointi).
Instrumenttien ja laitteistojen vuokraus  Soittimien ja laitteiden vuokra alkaen 50 euroa/päivä (vuokrahinta riippuu soittimesta tai laitteesta).
Samplatut ja ohjelmoidut äänet  Persoonalliset ja tarkoitukseen räätälöidyt soundit, voidaan toimittaa WAV- tai AIFF-muotoisina tiedostoina tai valmiiksi ohjelmoituna esimerkiksi Apple Logic Pro EXS-24 tai Kurzweil K2000/K2500 samplerin valmiina soundeina; hinta 50 – 100 euroa (yksittäiset akustiset tai synteettiset soundit), hinta 300 – 1000 euroa (vaativammat soundit, esim. rumpusetit, äänikirjastot).

Räätälöityjen soundien avulla voidaan luoda persoonallinen sointi ja tunnelma musiikille osaksi omaa imagoa ja brändiä.


Informaatiotekniikan palvelut:

Esimerkki:

Kodin tai toimitilan tietotekniikan ja viihde-elektroniikan suunnittelu ja toteutus  Kodin tai toimitilan tietotekniikan ja viihde-elektroniikan suunnittelu ja toteutus; käydään läpi tarpeet, tehdään suunnitelma toteutuksesta (laitehankinnat, asennukset, käyttöönotto) ja suoritetaan käyttöönotto, testaus, dokumentointi ja koulutus, hinta 150 – 300 euroa (kotitaloudet ja pienet toimitilat), hinta 500 – 1000 euroa (vaativammat ratkaisut ja suuremmat toimitilat). Hinnat sisältävät suunnitteluun ja toteutuksen pienimuotoisissa projekteissa, suuremmissa ja vaativammissa projekteissa käytetään lisäksi alihankkijoita kaapelointeihin ja laiteasennuksiin ja näistä tehdään projektin yhteydessä erillinen hinta-arvio. Hankittavista laitteista ja tarvikkeista tehdään erillinen hinta-arvio ja hintojen vertailu 2-3 toimittajan välillä.
Web-sivujen suunnittelu, toteutus ja hallinnointi  Palvelimen ja domain-nimen vuokraus ja web-sivuston perustaminen vuokratulle palvelimelle halutulla domain-nimellä; hinta 300 euroa (yksinkertaiset toteutukset), hinta 500 – 1000 euroa (vaativammat toteutukset, ulkoasun, rakenteen ja sisällön suunnittelu).
Sovellusten suunnittelu ja toteutus, ohjelmointi
Tietokantojen suunnittelu ja hallinnointi
Datan käsittely ja analysointi, graafisten esitysten ja raporttien laadinta
Laite- ja ohjelmistoasennukset
Tietoturva: laitteiston tietoturvan tarkistus ja päivitys, virusten/haittaohjelmien poisto, tietoturva-asetusten määrittely  Kodin tai toimitilan tietotekniikan ja viihde-elektroniikan tietoturvan tarkastus, puutteiden listaus, kehityssuunnitelman luonti ja toteutus; hinta 100 – 300 euroa (kotitaloudet ja pienet toimitilat), hinta 500 – 1000 euroa (vaativammat kokonaisuudet ja suuremmat toimitilat). Tarvittaessa hankittavien ohjelmistojen ja laitteiden kustannukset arvioidaan erikseen.
Atk-verkot: verkon suunnittelu ja toteutus, laitehankinnat ja asennukset ja konfiguroinnit
Ohjeistus, käyttökoulutus ja dokumentointi

Art of Sound -tuotteet, CD-julkaisut:

Henry Kolari – Ambient Landscapes I

Henry Kolari - Ambient Landscapes I


Henry Kolari – Early Music

Early_Music_Etukansi_Promo