Meille tuli tarvetta järjestellä sähköisten soitinten huone uudelleen jotta saadaan tila paremmin hyödynnettyä ja kytkentöjä optimoitua. Muutosta suunniteltiin todella huolella ja mietittiin erilaisia vaihtoehtoja toiminnaltaan ja kustannuksiltaan. Varsinaisen muutoksen toteutus alkoi joulukuussa 2017 ja tänään 25.2.2018 tehtiin viimeiset kytkennät ja testattiin toimivuus. Muutokset toteutus vei aikaa ja toteutuksen edetessä asioita vielä mietittiin ja tarvittaessa optimoitiin. Nyt laitteet ovat tarkasti mietityillä paikoillaan ja kytkennät on optimoitu siten että mahdollisimman vähän kytkentöjä on kerrallaan käytössä ja lisäkytkennät saa helposti tehtyä aina tarpeen mukaisesti.

Alla kuva huoneesta tietokone-pöydän suuntaan; tietotekniikka, äänikortit, mikserit sekä efektilaitteet ja masterointilaitteet on sijoiteltu lähekkäin siten että tila on tullut mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Normaalitilanteessa käytetään tietokonetta, kahta äänikorttia ja kaiuttimia ja mikserit, efektilaitteet ja masterointilaitteet voidaan liittää mukaan helposti liitäntäjohtoja (patch cable) kytkemällä.

Tietokonepäydän vierellä on master-koskettimistot joita käytetään sekvenssien tekemisessä. Käytössä on 88 koskettimen painotetulla pianon tuntumalla oleva koskettimisto ja 74 koskettiminen syntetisaattorin tuntumalla oleva koskettimisto.

Tietokoneen vierellä on 24-kanavainen mikseri jota voidaan tarvittaessa käyttää äänityksissä tai live-äänentoistossa. Tietokoneen toisella puolella on kolme itsenäistä räkkiä lisämikserille, efektilaitteille ja masterointilaitteille. Räkit on pidetty itsenäisenä helpomman liikuteltavuuden vuoksi; räkkejä voi tarpeen mukaan ottaa matkaan äänityksiin tai live-äänentoistoon.

Alla kuva huoneesta soitinräkkien suuntaan. Kaikkiin soittimiin on kytketty sähköt ja laiteräkissä oleviin soittimiin on myös kytketty midi, muihin laitteisiin kytketään midi tarpeen mukaan. Laiteräkissä olevista soittimista on kytketty audio-kaapelit räkin ristikytkentäpaneeleihin (patch bay), muiden soittimien kytkennät tehdään suoraan soittimesta äänikorttiin tai mikseriin tarpeen mukaan. Laiteräkissä olevia soittimia on helppo testailla kun kytkee kyseisen laitteen audio-kaapelilla mikseriin tai äänikorttiin ja vieressä olevan koskettimilla varustetun soittimen midi-kaapelilla räkin midi-liitäntään.